Garantie - GVO

Garantie

We hanteren een garantietermijn van zes maanden na datum levering.

Een garantieclaim is niet mogelijk wanneer u de factuur niet kunt tonen.

Er zit geen garantie op elektrische delen na montage.

Garantie-aanvragen die langer dan twee weken na de datum van ontdekking van het defect zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen.

Alle garanties worden toe- of afgewezen door de betreffende fabrikant. Binnen vier weken na binnenkomst van uw garantie-aanvraag wordt de aanvraag afgehandeld. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.